Tahićanka

Pretpostavlja se da bi početna cena “Tahićanke” Pola Gogena, bila najmanje između 18 i 20 miliona evra. Obratite pažnju – početna cena! Koliko bi za nju platio neko ko bi na našoj zamišljenoj licitaciji ponudio najvišu cenu, ne vredi ni zamišljati. Tahićanka je jedno od 5 najznačajnijih dela Pola Gogena, koje poseduje naš Narodni muzej. Poklonjena je 1935.godine, a darodavac je bio Dr. Vijon, prijatelj Kneza Pavla.
tahicanka