Šta povezuje mesece u godini, horoskopske znakove i Hristove apostole? Pogodili ste, ima ih 12. Iz nekog razloga ovaj broj je mnogima vrlo bitan.


Potreba da se nađe opšta merna jedinica koja će biti zajednička svim zemljama Evrope uticala je na to da pobedi desetica. Ova namera pojavila se u 17.veku, a konačno je potvrđena 1875.godine uvođenjem metra kao merne jedinice.

Zato smo danas naviknuti da koristimo decimalni sistem i dodajemo nule (na primer, 1km iznosi 100m, a to je 10x10x10). Nakon Drugog svetskog rata u Velikoj Britaniji i SAD razvilo se “Društvo tuceta” koje je stalo u odranu broja 12. Pokret je i danas aktivan i zalaže se za ukidanje decimalnog sistema. Drugim rečima, metar bi trebalo da bude podeljen na 12 delova, a ne na 10.

Kad je računanje vremena u pitanju, zapravo bi bilo jednostavnije koristiti sistem zasnovan na deseticama sa minutom od 100 sekundi i satom od 100 minuta, dok bi dan trajao oko 9 sati. Svi pokušaji da se uvede ovakav sistem su propali, iako ne postoje opravdani razlozi da se dan podeli na po 12 časova noći i obdanice. Sklonost ka tome da dan podelimo na 12 delova protekla je iz kulturnog nasleđa drevnih civilizacija.

Prvi koji su koristili broj 12 kao mernu jedinicu bili su Vavilonci, narod koji je izmislio horoskop i računanje vremena. Atinom je upravljalo 12 porodica, a isto toliko je bilo i vrhovnih božanstava u njihovom Panteonu. Broj 12 je kod Jevreja simbol ispunjenosti i zrelosti. U njihovoj religiji, kada devojčica napuni 12 godina, ona ulazi u svet odraslih i postaje odgovorna za svoje postupke što se proslavlja svečanim obredom (Bar Micva). Ovaj broj značajan je za hrišćansku veru ne samo zbog apostola, već i zato što je proizvod množenja Svetog trojstva i 4 strane sveta.

Magični broj 12 u Bibliji, javlja se 189 puta – od Išmailovih sinova do 12 upravitelja kralja Solomona. U Kuranu se pominje 7 puta. Pa i u sanskriptu, svetom jeziku hinduizma, postoji 12 imena za Sunce. U japanskom predanju o stvaranju sveta, tvorac je sedeo na 12 jastuka. Danas se ovaj broj provlači gotovo u svim sferama – politike, ekonomije, trgovine, turizma i ko zna gde još. Zanimljivo je npr.da se u kompaniji Huawei, prodaja mobilnih telefona strategijski deli na 12 kvartala (samo jedan od mnogobrojnih primena u poslovnom svetu (koji bi neki računovođa možda uspeo da objasni)).

Tokom čitavog srednjeg veka broj 12 bio je preovlađujući. U prošlosti, razlomci kao što je desetina ili stotina smatrani su za nepouzdane matematičke sklopove i ljudi su radije množili sa brojem 12. Merne jedinice bile su veoma slične onima koje se i danas koriste u anglosaksonskom svetu, kao što su palčevi i stope. Dužina stope manje-više odgovara dužini od 12 palčeva. Stope omogućavaju da se izračuna razdaljina dve tačke bez upotrebe metra, a decimalni merni sistem nema nikakav uzor u prirodi i bez pomoći instrumenata sasvim je neupotrebljiv.

Neki tvrde kako dužina koraka odgovara dužini od metra i stoga može da se uporedi sa jedinicama koje kao uzor uzimaju stopu ili palac ili lakat. Nije baš tako, jer dužina koraka zavisi od nečije visine dok su proporcije šake i stopala manje-više slične za većinu. Ipak, čovek od 2 metra i čovek od 150cm uvek će imati stopu dugačku (svojih) 12 palaca.


Da li ste vi jedan od onih kojima je ovaj broj važan, ako ne i omiljen? Pišite nam.