Voliš li tu osobu ili ti je ona samo draga? Da li je uopšte moguće odrediti jačinu ljubavi? U stvaranje takvog kantara upustio se Ajzak Majkl Zik Rubin, davne 1944. godine kada je počela da nastaje Rubinova skala. Ovaj američki socijalni psiholog koji je 1973.godine objavio knjigu “Dopadanje ili ljubav”, a još kao student na Univerzitetu u Mičigenu, smislio je mere za ocenjivanje snage naklonjenosti.

Rubinova skala sadrži pitanja koja ispitaniku pomažu da sazna da li određenu osobu zaista voli, privržen joj je, možda u nju/njega zaljubljen, sasvim je ravnodušan/na. Pitanja su tipa: “on-ona je najdraža osoba koju znam”, “volela bih da budem kao on/ona”, “sa lakoćom mu/joj opraštam mane”, ili “sve bih učino/la za nju/njega”. Shodno odgovoru dobijaju se poeni koji, kad se saberu određuju koliko je teška nečija ljubav.

Bez obzira na mnoštvo zamerki, Rubinova skala koristi se i dalje na raznim internet sajtovima smišljenim za upoznavanje, potom u ženskim i muškim časopisima, porodičnim kvizovima itd. Njoj pribegavaju i pojedini stručnjaci u želji da naprave razliku u načinu iskazivanja i poimanja ljubavi između žene i muškarca. Tako su na primer, žene više sklone da muškarce smatraju dobrim prijateljima nego što je slučaj sa jačim polom.

Da je ovaj psiholog i dalje prisutan na svetskoj pozornici, sam Zik Rubin morao je da potvri 2012.godine, pošto su se pojavile glasine da je odavno umro. Tekstom “Kako je internet pokušao da me usmrti”, on se oglasio u Njujork Tajmsu i na duhovit način dao do znanja da ga sahranjuju pre vremena. Koliko god se potrudio da se našali na sopstveni račun, veruju da

 

Rubin nije voleo, a nije mu se ni dopalo što su ga mnogi precrtali sa spiska živih, posebno jer mu je u martu iste godine, jedna internacionalna škola stranih jezika, uručila priznanje za doprinos u istraživanju o privlačnosti polova koji se govorno ne razumeju.