Apsurd modernog doba u slikama

Jean Julien je francuski iliustrator i grafički dizajner. Njegov omiljeni subjekat kreiranja je fenomen modernog društva koji predstavlja konstantno povećavanje zavisnosti od tehnologije, mobilnih telefona i socijalnih mreža, a zapravo se krivo tumači kao simbol povezanosti među ljudima. Ono što ga izdvaja u kreiranju svake ilustracije je ironija na tu temu.


Izdvojili smo za vas 18 njegovih najboljih ilustracija koje govore o svetu u kojem živimo, i koje će učiniti da se zamislimo o apsurdu današnjice u kojoj ljudi zavise od kockastih aparata u kojima se nalazi “čitav svet”.