Ne, stvarno slika ljude, mislimo na žive ljude koji hodaju, dišu, kreću se –  a onda ih fotografiše tako naslikane!


Slikarka Alexa Meade postaje sve priznatija u svetu po svom nesvakidašnjem pristupu. Ova umetnica je poznata po svojim neverovatnim portretima koje bukvalno naslikava po ljudima, čime ih pretvara u 2D umetnička dela. Tu neverovatnu optičku varku svojstvenu samo njoj uspeva da postigne bojama i iskrivljenim ogledalima i uglovima fotografisanja.
Pogledajte neke od njenih originalnih impresija.

Alexa-Meade-artwork-2D-people-paintings3 Alexa-Meade-artwork-2D-people-paintings4 Alexa-Meade-artwork-2D-people-paintings6 Alexa-Meade-artwork-2D-people-paintings9 umetnihsumetnica

via  alexameade.com