Ukoliko ste razmišljali o učenju nekog stranog jezika, nemojte se više premišljati jer ćete nakon ovog teksta shvatiti značaj tog iskustva, posebno u uticaju na mentalne sposobnosti. Sve veći broj studija dokazuje da su ljudi koji govore više od jednog jezika fleksibilniji i napredniji u načinu razmišljanja. Oni su suštinski pametniji, kreativniji i mentalno snažniji, a ujedno i osetljiviji pri svojim emocijama i osećanjima.

Kada olako razgovaramo sa strancima na njihovom maternjem jeziku, opažamo svet na drugačiji način – način na koji to oni obično rade, u kombinaciji sa ličnim poimanjem istog. Počinjemo da uviđamo značaj različitih perspektiva. Jezik kao sredstvo sporazumevanja je potpuno zaseban svet koji se sastoji od različitih pravila, glagola, vremena i percepcije. Zbog toga, ljudi koji govore više jezika mogu da misle mnogo brže i da brže pronalaze rešenja, pa čak i oni koji su npr. engleski naučili “usput” (za razliku od onih koji ne mogu govorno da se sporazumeju ni na koji način).

Poslednja studija objavljena od strane Američke Nacionalne Akademije Nauka, istraživala je kognitivne ciljeve kod odojenčadi stare 7 meseci. Odojčad, odgajana sa dva jezika od rođenja, brže se razvijaju, bolje uče i odlično se prilagođavaju novim uslovima. Druga studija koja se bavila starijima od 40 godina, pokazala je da višejezičnost usporava i trostruko umanjuje pojavu dementnih bolesti poput Alchajmerove.

Učenje stranih jezika pre svega omogućava razvijanje misli izvan tradicionalnih shvatanja.

Naučnici objašnjavaju ovaj fenomen na sledeći način: mozak je kao i mišić. Učenje stranih jezika kao i proces prilagođavanja novim kognitivnim sposobnostima, deluje kao trening – pojačavaju se sposobnosti mišića pa samim tim i nerava i pamćenja. Što više učite strane jezike, mozak postaje fleksibilnijii, a um duže ostaje mlad i aktivan, Neke studije su, između ostalog otkrile da učenje stranih jezika utiče i na kreativnost, posebno u rešavanju problema i različitih zadataka.

Medicinski dnevni izveštaji sprovedeni na 1200 učenika koji su učili nemački jezik, otkrili su da dvojezičnost nema samo koristi u aritmetici, kreativnosti i rešavanju problema, jer nije stvar samo u vokabularu.

 

Nije stvar samo u znanju reči, već i u razumevanju istih. To omogućava svima da svet gledaju dublje i intuivnije. Zbog svega navedenog, višejezični ljudi sebe izrazavaju mnogo bolje u odnosu na one koji govore samo jedan jezik.