Snovi tokom anestezije slični su onima koji se sanjaju tokom običnog spavanja, uglavnom su prijatni i nisu u vezi s intervencijom, napominju naučnici.


aneste

Uprkos mnogim tvrdnjama da snovi pod anestezijom mogu uznemiriti pacijenta, kao i da je taj san dokaz da anestezija nije bila adekvatna, snovi za vreme anestezije ne znače da anestezija nije bila odgovarajuća.


Australijski tim naučnika proučio je 300 pacijenata na kojima je obavljena hirurška intervencija, koja je zahtevala opštu anesteziju. Dubina anestezije tokom intervencije merena je pomoću bispektralnog indeksa. Nakon intervencije pacijentima je postavljeno pitanje da li su sanjali za vreme operacije. Pozitivno je odgovorilo 22 % pacijenata. Između tih pacijenata i onih koji nisu sanjali tokom operacije, nije konstatovana nikakva značajnija razlika u prosečnoj vrednosti bispektralnog indeksa.

snoviKonstatovano je da snove za vreme operacije češće prijavljuju mlađi ljudi, i to prevashodno muškarci. Osim toga, utvrđeno je da određene vrste anestetika češće izazivaju lucidne snove za vreme operacije ,od drugih anestetika. Oni koji su sanjali tokom operacije u principu su brže otvarali oči posle intervencije.  Zaključak australijskih naučnika je da snovi tokom anestezije nastupaju u fazi kad delovanje anestetika polako počinje da slabi, a organizam ulazi u ranu fazu buđenja, ali je još u stanju sna.

sanja,

Dakle, pacijenti ne bi trebalo da brinu zbog eventualnih nemirnih snova koji se mogu javiti tokom hirurške intervencije. Ono što je, pored navedenog, važno naglasiti je čijnenica da pušači (oni koji puše više od 30 cigareta mesečno), više nego duplo teže podnose anesteziju od nepušača, a njihov oporavak nakon buđenja često zahteva i dodatne analgetike.