Ljudsko telo je savršeno podešen mehanizam kod kojeg svaki element ima višestruku funkciju. Krvotok služi za snabdevanje organa hranljivim materijama, ali ima i važnu ulogu u lečenju, uz pomoć trombocita koji se nalaze u krvi.


Trombociti su ćelije koštane srži koje imaju važnu funkciju zgrušavanja krvi i lečenja onda kada do krvarenja dođe.


Procedura je jednostavna, delotvorna, a ipak savršena i odvija se tako što se na mestu posekotine trombociti zgrušavaju i začepljuju otvoren krvotok iznutra. To organizam štiti od infekcija i sprečava gubitak veće količine krvi. U isto vreme dolazi do otpuštanja faktora rasta podstičući oporavak tela i brže zaceljenje povrede. Zato je kod malih, plitkih posekotina dovoljno samo očistiti ranu i pustiti naše telo da zaustavi dalje krvarenje.

Ovaj čep se razgrađuje posle 4-8 dana pa kod zdrave osobe ovakvo zgrušavanje krvi neće napraviti nikakav problem.

Trombociti se mere jednostavno, iz male količine krvi i proveravaju se u sklopu osnovnih biohemijskih analiza. Laboranti iz „LaboMedica“ poliklinike sa laboratorijom su nam dali dosta informacija o merenju trombocita i njihovoj ulozi pa vam prenosimo njihovo znanje.

Šta ako nivo trombocita nije u normali?

Normalan nivo trombocita je od 150.000 do 450.000 jedinica u mikrolitru i svaka laboratorija uz kvalitativne vrednosti daje i referentni pokazatelj tako da se odmah vidi da li postoji problem u zgrušavanju krvi ili razgradnji trombocita. U slučaju oba stanja važno je obavestiti lekara koji mora izvršiti detaljan pregled i plan lečenja.

Nizak nivo trombocita ukazuje da krv nema dovoljan faktor zgrušavanja pa pacijent ulazi u rizik od pojačanog krvarenja pa čak i od smrtnog ishoda jer se rana neće spontano zatvoriti.

Važno je praviti razliku između plitkih rana i oštećenja malih krvnih sudova i velikog krvarenja jer za tako nešto je neophodna medicinska pomoć, ali kada postoji stanje sniženih vrednosti trombocita – trombocitopenija, pacijent može da ugrozi zdravlje i život čak i sa manjom posekotinom.

Sa druge strane, trombocitoza je takođe problematična jer pokazuje da postoji povećan faktor zgrušavanja krvi što pravi veće i opasnije ugruške. Odmah se meri i D dimer koji meri faktor razgradnje krvnih ugrušaka, a sve to u cilju pravovremenog otkrivanja tromboze i tromba koji su takođe vrlo opasni.

Da li su svi uzroci disbalansa opasni?

Ne, neki od uzroka promene nivoa trombocita u krvi su potpuno bezopasni i kratkotrajni, kao što su infekcije npr. Nekada je uzrok u uzimanju nekih lekova, a nekada je uzrok ozbiljniji. Trudnoća i nedostatak vitamina takođe može uticati na nepravilan nivo vrednosti.

Problemi sa slezinom koja razgrađuje trombocite i koštanom srži koja ih stvara imaju različite uzroke i zahtevaju medicinsku pomoć u lečenju.

U svakom slučaju, ako se na rutinskom pregledu utvrdi promena vrednosti trombocita, bilo da su vrednosti povišene ili snižene, važno je konsultovati lekara jer se neka stanja moraju ozbiljnije lečiti.

Kako se leči povišen ili snižen nivo trombocita?

Lekar mora utvrditi uzrok promene trombocita jer su oni samo posledica rada pojedinih organa  pa se mora lečiti uzrok i sa tim početi u celokupnom tretmanu.

Uporedo sa tim se radi i na dovođenju vrednosti u normalu, pa se za niske parametre koristi transfuzija trombocita, lekovi koji usporavaju razgradnju trombocita i hirurško lečenje slezine.

I povišene vrednosti se moraju tretirati i to najuspešnije sa lekovima za razređivanje krvi, lekovima koji smanjuju proizvodnju trombocita i nadoknadu vitamina što je preporuka u oba slučaja.

Kada se nivo stabilizuje, lekar će predložiti njihovo periodično kontrolisanje i praćenje nivoa što je još jedan od razloga da se češće konsultujete sa laboratorijom i pronađete najpovoljniju opciju za svoje lečenje.

Svakako da je najbolje kada se analize i lečenje radi u poliklinikama koje zapošljavaju lekare specijaliste iz različitih oblasti, a kada tome pridodamo i to da po mogućstvu imaju i svoju laboratoriju – pacijenti će brzo i jednostavno doći do dijagnoze.

Naime, čim se proveri krvna slika i utvrde abnormalnosti, više lekara se angažuje i započinju se pretrage. Po potrebi se rade i druge dijagnostičke procedure kao što su razna snimanja na aparatima, a lekari  su odmah na raspolaganju da rezultate čitaju i prepisuju terapiju.

Zbog toga je najbolji savet da se poseti poliklinika sa laboratorijom za preventivnu analizu jer ako se pokaže da postoje promene, lečenje se može započeti čak i isti dan.

Brinite o svom zdravlju i na vreme kontrolišite sve parametre. Trombociti su jedni od onih koji ne daju simptome disbalansa, a prave velike probleme u organizmu. Ne treba čekati da oni postanu očigledni pa je prevencija najbolji put ka zdravom organizmu. To je dovoljno da naše telo nastavi da funkcioniše besprekorno.