Ko bi rekao da je Beogradski Hipodrom nastao iz ljubavi prema konjima Kneza Mihajla Obrenovića? Mihajlo Obrenović je ostavio mnnogo toga Beogradu, a za Beogradski Hipodrom možda nista znali.

Nezvanični istorijski podaci u knjizi “Počeci srpskog olimpizma” Srbislava Todorovića, upućuju na interesantne informacije o nastanku i razvoju konjičkog sporta u Beogradu. Prateći razvoj konjičkog sporta u Srbiji, autor nas podseća da je knez Mihajlo Obrenović (1823-1868) koji je vrlo mlad Srbijom vladao u dva navrata, bio veliki ljubitelj konja i poklonik konjičkih sportova.


Zna se da je imao konja miljenika, po imenu Siroj, sa kojim je više puta kasao po trkalištima u Beču. Kada je plemenita životinja uginula, knezu je bilo veoma teško pa je veštaku platio tadašnjih 500 forinti da preparira Sirojev kostur. Prapariranog konja poklonio je tadašnjoj Artiljerijskoj školi, gde je pitomcima služio za oglednu nastavu o građi.

 

Odmah na početku svoje druge vladavine, 1859.godine, knez Mihajlo svesisrhdno se zalagao za unapređenje konjarstva za vojne potrebe. Osnivao je i nadgledao ergele u nastojao da razvije i usavrši priplodni državni zavod na Moravi kod Požarevca, nazvan Ljubičevo,u spomen na njegovu majku Ljubicu.

 

Želeći da Srbiju drži u korak sa svetom, on je 1862. godine u Beogradu izgraduo trkalište na Tašmajdanu, da bi podstakao narod da se bavi uzgojem konja, ali i da bi ga zainteresovao za trke. Prve konjičke trke priređene su 14. aprila 1863. Tada je naglo porasla prodaja stanova u Beogradu.

 

Kao i svaki poštovalac konja i zaljubljenik, knez Mihajlo je veoma brinuo i o njihovim posmrtnim ostacima. U Todorovićevim zapisima pominje se da su tela preminulih životinja pokopana na proplanku kod bivše Profesorske kolonije, kod Univerzitetske botaničke bašte “Jevremovac”. Iznad većine grobova bile su i ploče sa imenima konja i vlasnika.


Jedan od sačuvanih natpisa glasio je ovako: “Ovde počiva Lastavica koja me je verno služila u lovu i bila mati mog pastuva Arslana“. Na tlu nekadašnjeg groblja konja u Beogradu, niklo je stambeno naselje poznato po naselju Profesorska kolonija.