Ovo je jedno od onih životnih pitanja kojeg smo se svi dohvatili za vreme neke prijateljske debate, noći zalivene alkoholom ili tokom dubokoumnih filozofskih razgovora za (ne)istomišljenicima. Šta bi bilo kada bi na svetu ostalo samo dvoje ljudi, muškarac i žena. Da li bi to značilo novi početak ili kraj ljudske raste na planeti zemlji?


Naučnici su se bavili i ovom temom, a mi vam prenosimo sažetak laički-matematičkog pristupa u metodološkom istraživanju opstanka ljudske rase na planeti.

Jasno je da bi apsolutni minimum bio po jedan pripadni svakog pola, ali postoji više opasnosti i nepovoljne verovatnoće za takve okolnosti, a naročito zavisno od vremenskog toka. Za početak, ako bi poslednji par ljudi na svetu imao samo sinove ili samo kćeri, to bi neminovno dovelo do potpunog izumiranja vrste. Šanse su nešto bolje ako su potomci različitih polova, a što ih je više – verovatnoća ide u prilog opstanka.

Na žalost, to je tako samo matematički gledano. Razmnožavanje između potomaka istih roditelja je opasno jer sve genetički recesivne mutacije koje nosimo u genima počinju da se gomilaju, a posledica je niz fizičkih, duševnih i metaboličkih poremećaja. U negostoljubivom okruženju za koje se pretpostavlja da bi pratilo opstanak poslednjih ljudi na zemlji (za razliku od uživanja u apartmanskom smeštaju :)), to bi dovelo do izumiranja potomaka, smanjenja stanovništva i povećanja verovatnoće da na kraju opet preostanu samo osobe istog pola.

Ako bismo celu stvar posmatrali dugoročnije, mala količina preživelih ljudi za razmnožavanje smanjuje mogućnost genetske raznolikosti i prirodnog odabira. Nagla promena klime ili izbijanje nove zaraze, mogli bi da pobiju sve preživele jer niko nema gene koji bi mu pomogli da preživi. Čak i nešto veći broj stanovnika tako bi bio zbrisan sa lica zemlje, ma gde da su smešteni. Međutim čovečanstvo je preživelo takve padove kada je na celoj planeti ostajalo samo po nekoliko hiljada ljudi.

Izvor fotografije: google

U budućnosti bismo mogli da se oslonimo da dostignuća u medicini koja će osigurati ne samo opstanak već i napredak ljudske vrste.