Koliko puta vam se desilo da morate nešto da naučite, a baš vam se ne uči? Gotovo sam sigurna da ne postoji osoba na svetu koja je uživala u baš svakom učenju, posebno kada su u pitanju školski ili fakultetski predmeti, bez ikakvih poteškoća.

Uspešno učenje, mentalno nadograđivanje i pripremanje za polaganje bilo kakvih ispita nije privilegija genijalnih i vrednih ljudi. Neki ljudi su bolje pripremljeni, a drugi slabije. Oni koji su u ovom segmentu uspešni, samo rade određene stvari drugačije, primenjuju određene metode, tehnike i taktike.

Međutim čak i one najiskusnije može iznenaditi mrzovolja i najveći neprijatelj uspeha, a to je odugovlačenje. Evo nekoliko metoda kojima možete uspešno prepoznati bezvolju i eliminisati odlaganje učenja i muku koja dolazi sa tim.

Odgovorite na sledeća pitanja, a odgovore sačuvajte i koristite ih kao pomoć za praćenje napredovanja. Ovu tehniku izmislio je engleski sudski tumač Eleon Fron koji je radio više od 15 sati dnevno.

– Šta želite da postignete?

U ovo pitanje spadaju i pitanja kao što su – šta je vaš konačni cilj, koji su to najvažniji koraci do tog cilja i šta ste do sada uradili. Čak i ako ništa niste uradili, znajte da ste na dobrom putu jer razmišljate o učenju, dok odgovarate na ova pitanja. Kao što kaže poslovica: “I najduži put počinje prvim korakom.”

 

Zašto to želite uraditi?

Zapitajte se šta je vaš najveći motiv? Nemojte brinuti ako je vaša motivacija negativna, već pokušajte da se izrazite drugačije i da šire sagledavate stvari. Postoji šansa da stvorite pozitivnu motivaciju. Ne zaboravite da se setite pozitivnih rezultata koje ćete ostvariti. To je uostalom i vaša glavna motivacija.

Navedite šta mogu biti otpori i prepreke u učenju.

Imate li volje i snage da završite učenje? Da li su vam potrebni neki spoljni resursi materijalne prirode, vreme ili ljudi da biste svoje ciljeve doveli do kraja. Šta će se desiti ako ne bude napredovanja i rezultata?

– Napravite okvirni plan.

To je najvažniji korak. Učenje je lakše ostvariti kad je pripremljeno i realizovano kroz faze. Treba da počnete sa manje zahtevnim fazama i da na njih dodajete detalje i složenije elemente.

Priznajte i popravite greške.

Tokom učenja, dolazi do zasićenosti i situacija kada ćete želite da odustanete. Ovo treba da priznate i da se sa tim suočite, ali da ne dozvolite da vas ovo iskušenje savlada. Zamislite sebe kao zadovoljnu, srećnu, ponosnu osobu koja je uspešno završila projekat učenja i to bi trebalo da poboljša vašu motivaciju.

Na isti način, vodeći se ovim principima discipline i marljivosti, svako se može naterati da sedne i uči. Bitno je da zapamtite: svako može naučiti kako da bolje, efikasnije i uspešnije uči i bude bolje pripremljen za polaganje bilo kakvih testova i ispita. Najveća razlika u uspešnim ljudima i onima koji to nisu jeste da su uspešni reagovali proaktivno i na taj način se osigurali bezbrigom u budućnosti.