Trg Francuskog pozorišta

“Našao sam sobu u hotelu “Luvr”, sa vrlo lepim pogledom na aveniju.” – pisao je Kamil Pisaro svom sinu krajem 1897. godine, a već 23. januara iduće godine javio mu je: “Završio sam Aveniju opere i otpočeo Trg Francuskog pozorišta”. Ovaj poslednji podatak tiče se slike koju čuva Narodni muzej u Beogradu, od 1930.godine, kada ju je darovala britanska kolekcionarka kojoj ne znamo ime. Na slici je sva pariska vreva puna ljudi, fijakera, glasova i pokreta kao u kadru nekog filma. Od svih svojih slika, na Peti venecijanski bijenale, 1903. godine, Pisaro je poslao baš ovu, smatravši je najboljom. Zbog toga bi njena cena na mogućoj aukciji bila nekoliko puta više od početne, koju procenjuju na iznos od 15 miliona evra!
pissaro