Jezik i govor kojim se služimo da bi se sporazumevali je zaista složen i vrlo fascinantan aspekt naših života, za koji naučnici veruju da se razvio iz potrebe za boljim razumevanjem, jer su se prvi stanovnici planete Zemlje prvenstveno sporazumevali gestikulacijom i pokretima ruku.


Od tih primitivnih početaka, do dana današnjeg nastali su, a i nestali mnogi jezici izgrađeni na temeljima sporazumevanja. Govor je deo svakodnevnog života i glavno sredstvo komunikacije, i kao takav ima mnogo zanimljivih činjenica za koje verovatno niste čuli:

 • Na svetu se trenutno govori više od 7000 različitih jezika.
 • Kineski jezik se sastoji od preko 50.000 znakova, a da biste umeli da pročitate novine “dovoljno” je da znate 2000.
 • 12,5% svetskog stanovništva Mandarinski jezik smatra svojim prvim jezikom.
 • Azija je kontinent sa najrazličitijim govornim područjima – ima preko 2200 jezika.
 • 1/4 svetskog stanovništva govori ili razume Engleski jezik.
 • Osoba koja govori i razume više od 2 jezika ima veći nivo inteligencije od osobe koja govori samo jedan. Škola stranih jezika će detetu od 5-8 godina značajno poboljšati inteligenciju.
 • 50% obrazovnog vremena u školama u Luksemburgu posvećeno je učenju Engleskog, Nemačkog i Francuskog jezika.
 • Na francuskom jeziku postoji 13 načina za pisanje slova o.
 • Postoji 2.400 jezika klasifikovanih kao “ugroženih”.
 • 232 jezika su do sada potpuno izumrla.

 • Jedan jezik nestane na skoro svakih 14 dana. Istočni Sibir, severozapadno-pacifički deo Severne Amerike i Severna Australija su žarišta za ugrožene jezike.
 • Ima 12 imaginarnih jezika u Gospodaru Prstenova, a neke od njih izučavaju na fakultetima u V. Britaniji.
 • Esperanto je veštački jezik, ali ga govori između 500.000 i 2.000.000 ljudi.
 • Postoji 6 zvaničnih jezika Ujedinjenih Nacija.
 • Biblija je dostupna na 2454 jezika.

 • Smatra se da je najstariji pisani jezik napisan oko 4500. pne.
 • Južna Afrika je zemlja sa najviše službenih jezika – ima ih ukupno 11.
 • SAD nemaju zvanični jezik, a na njihovom govornom području zavedeno je preko 300 jezika kojim se ljudi sporazumevaju.
 • U Vatikanu postoje bankomati sa Latinskim jezikom.
 • Knjiga za decu koja je prevedena na najviše jezika je “Pinokio”.