Vizantijske carice su mahom bile nemačkog, francuskog, italijanskog, ugarskog, jermenskog, bugarskog i ruskog porekla, ali među njima se nalazila i jedna srpkinja, a njeno ime je Jelena Dragaš. Ona je bila ćerka uglednog srpskog feudalca Konstantina Dragaša i supruga cara Manojla II Paleologa. Paleolozi su poslednja vladarska dinastija koja je vladala Vizantijom.


Manojlo je želeo da se čvršće veže sa hrišćanskim državama na Balkanskom poluostrvu, a otac njegove supruge je bio jedan od najistaknutijih gospodara rascepkane srpske države. Savremenici su dosta pisali o Jeleni Dragaš, predstavljajući je kao ženu duhovne snage i unutrašnje lepote.

Vizantinci su hvalili Jeleninu smernost, plemenitost, pobožnost, mudrost i pravednost. Možemo pretpostaviti da srpska princeza nije bila naročite fizičke lepote. Caru Manojlu Jelena je rodila osam sinova, od kojih su dvojica umrli kao deca, pa su preostali Jovan, Teodor, Andronik, Konstantin Mlađi, Dimitrije i Tomo.

Kada se govori o Jeleninom životu u vizantijskoj prestonici, treba reći da je deleći tešku sudbinu umiruće Vizantije „imala više gorkih nego slatkih dana“. Neophodno je naglasiti da su vremenom, njeno prisustvo u javnosti i uticaj na zbivanja iz tog vremena rasli. Najpre je bila u senci svog muža, ali kada je postala udovica njen uticaj bivao je sve jači. Tokom vladavina svojih sinova Jovana i Konstantina, ona je bila glavni savetnik i donosila je bitne odluke koje su nekada bile i od presudnog značaja.

vizantija

Po dolasku u Carigrad Jelena nije prekinula veze sa otadžbinom i smatra se da je radila u korist Srba. Čak je ulagala u srpske svetinje, predanja kažu nesebično. Jačanjem Osmanlijskog carstva, Jelenin suprug je morao da potraži pomoć zapadnih sila i porodicu je radi sigurnosti preselio na Peloponez. Ovo je bio nesupešan potez, jer car nije pribavio neophodnu podršku, ali je vizantijska vojska ipak uspela da pobedi u jednoj odlučujućoj bici i carska porodica se vratila u Carigrad. 1421. godine car se zbog bolesti povlači sa trona i prepušta ga sinu Jovanu. Međutim Jelena Dragaš je bila glavna i uz njene napore je 1424. godine sklopljen mir sa Osmanlijama. Nakon smrti muža, carica se nastanjuje u Palatinu, carigradsku rezidenciju koja joj istovremeno služi i za naporne pregovore sa sinovima, vladarima, protivnicima itd.  Nakon Jovanove smrti na tron dolazi Konstantin koji je bio caricin ljubimac, jer je podržavao pravoslavlje. Jelena je bila velika vernica o čemu svedoči činjenica da se pre smrti zamonašila. Umrla je tri godine pre osmanlijskog osvajanja Carigrada i proglašena je sveticom kao Sveta Imponija.


Zanimljivo je da je hrišćanstvo carstvo Romeja započelo Konstantinom I i njegovom majkom Jelenom i okončalo se Konstantinom XI i njegovom majkom Jelenom Dragaš. Vizantija je trajala više od hiljadu godina, a njena istorija se priča i danas. Upravo zbog toga, Vizanzija predstavlja odličnu temu za diplomski ili seminarski rad iz oblasti istorije.

Budite radoznali i istražujte!